درباره من

فکر کنم بهتره در قسمت بیوگرافی بیشتر درباره من بخونید!

آدرس پستی:

تهران، بلوار کشاورز

وب سایت:

همین جاست!

ایمیل:

nima@ahadinejad.ir

تلگرام:

ندارم!

تلفن:

28421656